Wednesday, September 9, 2009

alumni sek men arab al-khairiah segamat

KERTAS KERJA PENUBUHAN

BADAN BERGERAK SEMENTARA PERSATUAN ALUMNI

1.0 PENDAHULUAN

Saban tahun, Sekolah Menengah Agama Al-Khairiah Segamat S.M.A.K.S telah berjaya menghasilkan produk pelajar yang terbilang. Namun, apa yang menyedihkan ialah sebilangan besar keluaran pelajar yang berjaya ini mengganggap dirinya sudah tidak terikat lagi dengan bekas sekolah, lalu bersikap untuk tidak mengambil cakna dengan keadaan sekolah, malah ada yang bersikap lepas tangan.

Atas kesedaran inilah, kami berhasrat untuk menubuhkan Badan Bergerak Sementara Persatuan Alumni S.M.A.K.S sebagai satu perintis untuk merialisasikan Persatuan Alumni S.M.A.K.S serta memastikan hubungan antara bekas pelajar S.M.A.K.S tidak terputus daripada sekolah walaupun masing-masing telah membawa haluan yang berbeza, atas dasar ingin melihat sekolah ini terus terbilang dari segi pencapaian akademik dan nilai-nilai integriti yang tinggi dipandukan Al-Quran dan As-Sunnah.

2.0 NAMA PERSATUAN

Badan Bergerak Sementara Persatuan Alumni

3.0 MOTTO

Ke arah membentuk kepemimpinan Islamik dan Intelek

4.0 OBJEKTIF

4.1 Sebagai wadah perkumpulan bekas pemimpin pelajar S.M.A.K.S.

4.2 Sebagai medan penyalur idea kepada kepimpinan pelajar sekolah berdasarkan pandangan daripada bekas pelajar S.M.A.K.S.

4.3 Melatih daya kepimpinan yang kreatif, Islamik, beraspirasi, berintelektual dan bersistematik dalam kalangan pelajar berdasarkan pengalaman lepas dan kehendak semasa berasaskan Quran dan Sunnah.

4.4 Menanam perasaan mahabbah dalam kalangan bekas pelajar S.M.A.K.S terhadap sekolah.

4.5 Menjaga kebajikan bekas pelajar S.M.A.K.S.

5.0 ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

6.0 KEAHLIAN

6.1 Sasaran ahli

6.1.1 Bekas Ahli Majlis Kepimpinan Pelajar S.M.A.K.S.

6.1.2 Bekas pelajar S.M.A.K.S.

6.1.3 Ahli Majlis Pemimpin Pelajar Tingkatan 5 setiap tahun

6.2 Status ahli

6.2.1 Ahli aktif

6.2.1.1 Ahli yang didaftarkan secara rasmi dan terlibat secara langsung dalam pengurusan persatuan.

6.2.2 Ahli sokongan

6.2.2.1 Ahli yang tidak didaftarkan secara rasmi dalam persatuan dan tidak terlibat secara langsung dalam pengurusan persatuan.

7.0 SUMBER KEWANGAN

7.1.1 Yuran persatuan

7.1.1.1 Yuran tahunan dikenakan sebanyak RM 10 hanya kepada ahli yang aktif.

7.1.2 Sponsor dan sumbangan

7.1.2.1 Pencarian sponsor adalah menyeluruh dan tidak terhad semata-mata kepada ahli yang aktif sahaja.

8.0 PENUTUP

Diharapkan hasrat penubuhan Badan Bergerak Sementara Persatuan Alumni ini mendapat kelulusan daripada pihak sekolah dalam usaha untuk menggerakkan jentera bekas pelajar S.M.A.K.S untuk terus memberi khidmat kepada sekolah walaupun tidak lagi digelar sebagai pelajar S.M.A.K.S.

Semoga usaha murni ini diberkati dan dirahmati Allah atas dasar untuk melihat S.M.A.K.S tidak terus dilupakan dalam kalangan bekas pelajar.

Setiausaha,

Program Tautan Kasih Di Majlis

Hari Raya Aidilfitri,

Sek. Men. Agama Al-Khairiah,

Segamat, Johor.

Disokong oleh,

ORGANISASI

BADAN BERGERAK SEMENTARA PERSATUAN ALUMNI

PENAUNG

DATO’ HAJI NOH BIN GADOT

PENASIHAT 1

USTAZ AZMI BIN HAJI MADON

PENASIHAT 2

USTAZ MASIRAN BIN BASIR

PENGARAH

MOHD FIRDAUS BIN ABDUL HAMID

TIMBALAN PENGARAH

NORAZLAN BIN MOHD ARIFF

SETIAUSAHA

MD FADZIL BIN JALAL

BENDAHARI

MOHD KHAIRI BIN MOHD SANI

LAJNAH PERKEMBANGAN INTELEKTUAL DAN SPIRITUAL

MUHAMMAD NORAIZUDDIN BIN NORDIN

FAIRUZ BINTI OSMAN

LAJNAH PERHUBUNGAN DAN AKTIVITI

ABDUL RAHMAN BIN ISMIL

FAIZNUR BINTI LOTFI

LAJNAH PENERBITAN DAN INFORMASI

NADIAH BINTI HASHIM RADZI

FATIN NABILA BINTI DAUD

LAJNAH EKONOMI DAN SPONSOR

SAKINAH BINTI MOHAMMAD

FARIDAH BINTI ABDULLAH